PomocPłatności

W Heyah Smart abonament zamiast rachunków papierowych otrzymujesz fakturę w formie elektronicznej.

F@ktura jest fakturą elektroniczną w rozumieniu "Rozporządzenia ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej".

F@ktura zawiera te same informacje, co faktura papierowa i ma taką samą moc prawną jako dokument księgowy. Można ją przechowywać w wersji elektronicznej (w Moja Heyah, w poczcie elektronicznej, na dysku komputera) lub w postaci drukowanej.

Przez cały okres korzystania z f@ktury możesz co miesiąc otrzymywać bezpłatnego SMS-a z informacją o wysokości i terminie płatności faktury. Otrzymanie tego SMS-a będzie oznaczało, że faktura elektroniczna jest już dostępna w samoobsługowym serwisie Moja Heyah i możesz się z nią zapoznać.

W dogodnej dla siebie chwili możesz także, po zalogowaniu się w serwisie Moja Heyah, zapoznać się z rachunkiem szczegółowym - dokładnym wykazem zrealizowanych połączeń. W dowolnej chwili możesz bezpłatnie przejść z faktury elektronicznej na papierową lub z papierowej na elektroniczną.