bezMiar
rządzi

4GB Internetu, rozmowy,
SMS-y i MMS-y
Do wszystkich

Wszystko za 34,98zł miesięcznie