châu Âu thuế

trở về hiện thực

„Hướng tới hiện thực Vượt mọi danh giới, thiên đàng địa ngục Đến với bàn tay to lớn đỏ rực”

Với mạng Heya phone tay của bạn sẽ mỏng hơn. Vì Heya là mạng trả trước với giá cước rất mỏng cho các cuộc gọi vào máy tường và di động đến các nước EU

Tất cả các thẻ hòa mạng từ trước 28.10.2008 cước phí theo gói cước cũ còn các thẻ hòa mạng sau 28.10.2008 cước phí theo gói cước mới. Nếu bạn muốn chuyển sang gói cước mới xin ấn mã *100*1*1# còn nếu muốn trở về gói cước cũ xin ấn *100*3*1# (hai lần đổi đầu miễn phí)

Bạn đã hòa mạng Heya chưa? Hãy đổi sang hệ cước mỏng

Heyah – hãy gọi điện thoại thoải mái!