UsługiNumer premium

Użytkownicy Heyah, niezależnie od tego, czy mają abonament czy korzystają z oferty na kartę lub MIX korzystają z Serwisów Premium oferowanych zarówno przez Heyah jak I firmy zewnętrzne. Pobierają gry na telefon, ustawiają dzwonki, wysyłają SMSy wspierając fundacje pomagające np. poszkodowanym w klęskach żywiołowych lub chorym dzieciom. Mogą również brać udział w różnych loteriach i konkursach. Aby przybliżyć wszystkim zasady korzystania z tych usług Heyah przygotowała poniższy poradnik.


Korzystanie z wielu usług informacyjnych lub rozrywkowych związane jest z płatnościami, które realizowane są za pomocą SMS, MMS Premium lub poprzez połączenie z odpowiednim numerem specjalnym. Istnieje również możliwość aktywowania usługi odpowiednią komendą wysłaną w wiadomości tekstowej. Poniżej zamieściliśmy kilka najważniejszych informacji związanych z tymi usługami:


 1. Cenę SMS Premium można w łatwy sposób sprawdzić dzięki ujednoliconym zasadom przypisywania ceny do danego numeru. W przypadku najczęściej używanych numerów rozpoczynających się od cyfry 7 np. 7123 lub 71234, druga cyfra numeru odpowiada za jego koszt.
  Najprościej można powiedzieć, że odpowiada ona za koszt netto. Na przykład wysłanie SMS na numer 7123 oznacza, że zapłacimy 1 zł netto, czyli 1,23 zł z VAT. Analogicznie 7223 oznacza koszt wysyłki SMS w wysokości 2 zł netto, czyli 2,46 z VAT.
  W ten sposób można rozpoznać cenę najczęściej stosowanych numerów o wartości od 1 do 9 zł netto. Jeśli drugą cyfrą numeru Premium jest 0 jak w 7055 to cena jednego SMS wynosi 50 groszy netto, czyli 62 grosze z VAT.
 2. W przypadku numerów SMS Premium zaczynających się od cyfry 9, np. 91012 cena opisywana jest przez drugą i trzecią cyfrę. Dla numeru 910XX koszt będzie wynosił 10 złotych netto, a dla numeru 925XX analogicznie będzie to kwota 25 złotych netto.
 3. Część usług, najczęściej związanych z serwisem cyklicznym, jest oferowana w subskrypcji lub prenumeracie – opłata w takim przypadku jest naliczana zgodnie z konstrukcją serwisu i może być doliczana do rachunku za dzień, tydzień lub miesiąc korzystania z serwisu lub też za jednorazowe dostarczenie odpowiedniego świadczenia:

  1. tego typu serwisy można zamawiać np. przez wysyłanie SMSa na numery 6XXXX, 5XXXX lub 80XX (czyli np. 60400, 50234 lub 8017);
  1. wysłania SMS z komendą aktywacji serwisu może być bezpłatne lub wiązać się z kosztem odpowiadającym wysłaniu zwykłego SMSa zgodnie z cennikiem obowiązującym abonenta,;
  1. po zamówieniu serwisu otrzymuje się bezpłatnego SMSa z powitaniem oraz informacjami na temat: kosztów serwisu oferowanego w subskrypcji lub prenumeracie, harmonogramem dystrybucji, dostępnością regulaminu oraz informacją o sposobie rezygnacji z serwisu. Warto zapisać takiego SMSa w pamięci telefonu;
  1. szczegółowe koszty korzystania z serwisu są zawsze opisane w regulaminie odpowiedniej usługi i w SMSie powitalnym. Opłaty są naliczane zgodnie z harmonogramem np. raz dziennie, raz w tygodniu, co kilka dni: za otrzymanie SMSa lub MMSa;
  1. chęć rezygnacji z serwisu można zawsze zgłosić SMSem (płatnym zgodnie z cennikiem obowiązującym abonenta) lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

 4. W przypadku Użytkowników Heyah na kartę udostepnienie możliwości korzystania z usług o podwyższonej opłacie następuje po pierwszym doładowaniu konta kwotą minimum 5 zł.

Informacja o opłatach za wysłane SMSy jest zawarta w części Koszty.


Jak sprawdzić koszt numerów Premium?


Numer Premium Cena netto
(w zł)
Cena brutto
(w zł z VAT)
70XX, 70XXX 0,50 0,62
71XX, 71XXX 1,00 1,23
72XX, 72XXX 2,00 2,46
73XX, 73XXX 3,00 3,69
74XX, 74XXX 4,00 4,92
75XX, 75XXX 5,00 6,15
76XX, 76XXX 6,00 7,38
77XX, 77XXX 7,00 8,61
78XX, 78XXX 8,00 9,84
79XX, 79XXX 9,00 11,07
910XX 10,00 12,30
911XX 11,00 13,53
912XX 12,00 14,76
913XX 13,00 15,99
914XX 14,00 17,22
915XX 15,00 18,45
916XX 16,00 19,68
917XX 17,00 20,91
918XX 18,00 22,14
919XX 19,00 23,37
920XX 20,00 24,60
925XX 25,00 30,75

X- dowolna cyfra z zakresu 0-9


MMS Premium – numery o długości sześciu znaków i zaczynające się od cyfry 9. Szczegółowa numeracja poniżej:


Numer Premium Cena netto
(w zł)
Cena brutto
(w zł z VAT)
900XXX 0,50 0,62
901XXX 1,00 1,23
902XXX 2,00 2,46
903XXX 3,00 3,69
904XXX 4,00 4,92
905XXX 5,00 6,15
906XXX 6,00 7,38
907XXX 7,00 8,61
908XXX 8,00 9,84
909XXX 9,00 11,07

X- dowolna cyfra z zakresu 0-9


Premium Calls – numery o długości od 7 do 9 cyfr i rozpoczynające się od *7, *4 lub 70. Szczegółowa numeracja poniżej:


Numer Premium Cena netto
(w zł)
Cena brutto
(w zł z VAT)
*70X 0,50 0,62
*71X 1,00 1,23
*72X 2,00 2,46
*73X 3,00 3,69
*74X 4,00 4,92
*75X 5,00 6,15
*76X 6,00 7,38
*77X 7,00 8,61
*78X 8,00 9,84
*79X 9,00 11,07

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9


Numer Premium Cena netto
(w zł)
Cena brutto
(w zł z VAT)
*40X 0,50 0,62
*41X 1,00 1,23
*42X 2,00 2,46
*43X 3,00 3,69
*44X 4,00 4,92
*45X 5,00 6,15
*46X 6,00 7,38
*47X 7,00 8,61
*48X 8,00 9,84
*49X 9,00 11,07

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9


Prefiks Cena netto za min połączenia
(w zł)
Cena brutto za min połączenia
(w zł z VAT)
7081X, 7031X, 7001X 0,29 zł 0,36 zł
7082X, 7032X, 7002X 1,05 zł 1,29 zł
7083X, 7033X, 7003X 1,69 zł 2,08 zł
7084X, 7034X, 7004X 2,10 zł 2,58 zł
7085X, 7035X, 7005X 3,00 zł 3,69 zł
7086X, 7036X, 7006X 3,46 zł 4,26 zł
7087X, 7037X, 7007X 4,00 zł 4,92 zł
7088X, 7038X, 7008X 6,25 zł 7,69 zł
7089X, 7039X, 7009X 8,12 zł za połączenie 9,99 zł za połączenie

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9


Prefiks Cena netto za min połączenia
(w zł)
Cena brutto za min połączenia
(w zł z VAT)
7040X 0,58 zł 0,71 zł
7041X 1,16 zł 1,43 zł
7042X 2,03 zł 2,50 zł
7043X 3,19 zł 3,92 zł
7044X 4,06 zł 4,99 zł
7045X 5,22 zł 6,42 zł
7046X 8,12 zł 9,99 zł
7047X 10,15 zł 12,48 zł

X – ciąg dowolnych cyfr z zakresu od 0 do 9