Pomocblokada-IMEI

1. Kto może zgłosić blokadę IMEI?

Zgłoszenia blokady może dokonać każdy abonent/użytkownik.
W przypadku firm: osoba posiadająca uprawnienia do zarządzania kontem lub pisemne pełnomocnictwo.
Jeżeli użytkownik ma kartę innego Operatora, powinien zgłosić się do Operatora, z którego usług korzysta.


2. Dokumenty do blokady IMEI:

Aby zablokować numer IMEI skradzionego telefonu należy złożyć następujące dokumenty:

a) Zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży zawierające numer IMEI (oryginał lub kopia)
b) Dowód kupna/sprzedaży zawierający numer IMEI
c) Dane identyfikujące właściciela aparatu (np. karta gwarancyjna z danymi właściciela, umowa kupna/sprzedaży, umowa o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, umowa darowizny)
d) Dokument ze zdjęciem właściciela: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub karta stałego pobytu
e) Pełnomocnik osoby fizycznej przedstawia pełnomocnictwo w formie pisemnej


3. Gdzie składamy dokumenty?

Wymagane dokumenty użytkownik przekazuje na:
- adres: T-Mobile Polska S.A.; ul. Marynarska 12; 02-674 Warszawa;
- fax: 022 413-55-29;
- Abonent może również wysłać zeskanowane dokumenty na adres mailowy boa@t-mobile.pl


4. Czas reakcji Operatora:

1 doba robocza (24 h) od daty powiadomienia przez abonenta lub przez innego Operatora


ODBLOKOWANIE NUMERU IMEI:


1. Kto może odblokować IMEI?

Prawo do odblokowania ma każdy abonent/użytkownik sieci, także użytkownik Heyah.
Odblokowanie następuje tylko na podstawie dyspozycji zgłoszonej przez tą samą osobę, która zgłosiła zablokowanie numeru IMEI.
UWAGA !!! Odblokowania numeru IMEI można dokonać tylko u Operatora, u którego została zgłoszona blokada. Przy zgłoszeniach blokady u wszystkich Operatorów należy wysłać prośbę o odblokowanie do każdego z nich.

2. Dokumenty do odblokowania IMEI:

Pismo o odblokowaniu musi zawierać:
- numer IMEI
- dane Użytkownika
- kod PUK
- obowiązkowo podpis Klienta

3. Gdzie składamy dokumenty?

Wymagane dokumenty Użytkownik przekazuje na:
- adres: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa;
- fax: 022 413-55-29;
- Abonent może również wysłać zeskanowane dokumenty na adres mailowy boa@t-mobile.pl