Cenniki / Rates

Niemcy Wielka Brytania Irlandia

0,39 zł
Do sieci komórkowych i na stacjonarne

Wybrane kraje Unii Europejskiej

0,59 zł
Do sieci komórkowych i na stacjonarne

USA, Kanada

0,59 zł
Do sieci komórkowych i na stacjonarne

Australia

0,69 zł
Do sieci komórkowych i na stacjonarne

Ukraina

0,55 zł
Do sieci komórkowych

0,45 zł
Na stacjonarne

Rosja

0,69 zł
Do sieci komórkowych i na stacjonarne

Wietnam

0,29 zł
Do sieci komórkowych i na stacjonarne

Chiny

0,19 zł
Do sieci komórkowych i na stacjonarne

Germany United Kingdom Ireland

PLN 0,39
To mobile networks and to landline telephones

Selected countries of the European Union

PLN 0,59
To mobile networks and to landline telephones

USA, Canada

PLN 0,59
To mobile networks and to landline telephones

Australia

PLN 0,69
To mobile networks and to landline telephones

Ukraine

PLN 0,55
To mobile networks

PLN 0,45
To landline telephones

Russia

PLN 0,69
To mobile networks and to landline telephones

Vietnam

PLN 0,29
To mobile networks and to landline telephones

China

PLN 0,19
To mobile networks and to landline telephones