PomocRejestracja karty SIM

Dzięki rejestracji:

 1. będziesz szybciej identyfikowany przez Biuro Użytkownika Heyah,
 2. odzyskasz swój numer, w przypadku jego utraty bądź zagubienia,
 3. nie będziesz anonimowy.

Rejestracji możesz dokonać osobiście:


 1. w punktach sprzedaży T-Mobile

  np. w Punkcie Obsługi Klienta Heyah:
  ul. Marynarska 12, 02-647 Warszawa
  czynne: Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00


lub korespondencyjnie:


 1. listownie na adres:

  T-Mobile Polska S.A.,
  Biuro Obsługi Klientów Heyah,
  ul. Marynarska 12,
  02-674 Warszawa,

Wypełnij czytelnie wydrukowany formularz i skorzystaj z jednej z powyższych możliwości dostarczenia.


Aby zmienić dane rejestracyjne na koncie numeru Heyah, na którego zarejestrowana jest karta SIM należy przesłać pismo zawierające prośbę o dokonanie zmian na koncie numeru Heyah z własnoręcznym podpisem zgodnym z podpisem zamieszczonym na Karcie Rejestracyjnej oraz następujące informacje:


 1. numer telefonu, na którym mają zostać dokonane zmiany,
 2. dane Użytkownika, na którego aktualnie jest zarejestrowana karta SIM Heyah,
 3. dane adresowe Użytkownika, na którego ma zostać zarejestrowana karta SIM,
 4. poprawnie i kompletnie wypełnioną Kartę Rejestracyjną z danymi nowego Użytkownika.

Rejestrację Twojej karty SIM Heyah potwierdzimy Ci bezpłatnym SMSem.


 1. Pobierz Kartę Rejestracyjną - osoba fizyczna
 2. Pobierz Kartę Rejestracyjną - biznes