20% więcej z doładowaniem
przez T-Mobile Usługi Bankowe

Teraz w Heyah i Heyah Mix doładowując telefon z T-Mobile z konta bankowego w T-Mobile Usługi Bankowe, za każdym razem zyskujesz 20%!

Jeśli jeszcze nie korzystasz z T-Mobile Usługi Bankowe:

Sprawdź szczegóły T-Mobile konta Otwórz T-Mobile konto online

Szczegóły w Warunkach Oferty Promocyjnej „20% więcej z doładowaniem
przez T-Mobile Usługi Bankowe” dla Heyah i Heyah Mix

Warunki Oferty Promocyjnej „20% więcej z doładowaniem przez T-Mobile Usługi Bankowe” dla Użytkowników Heyah Warunki Oferty Promocyjnej „20% więcej z doładowaniem przez T-Mobile Usługi Bankowe” dla abonentów Heyah Mix

Bonus 50zł dla klientów
Heyah na kartę!

 

Jak skorzystać z promocji?

  1. Otwórz T-Mobile konto w Sklepie T-Mobile lub przez Internet
  2. Pamiętaj aby w polu Numer telefonu komórkowego podać swój numer w T-Mobile na kartę
  3. Zaloguj się do Bankowości internetowej na www.t-mobilebankowe.pl i potwierdź zgody na udział w Promocji
  4. Zasil swoje T-Mobile konto bankowe jednorazową kwotą minimum 50zł
  5. O przyznaniu nagrody 50zł w formie doładowania telefonu powiadomimy Cię SMS-em w ciągu 14 dni

Dodatkowo z każdym doładowaniem T-Mobile na kartę i Heyah zleconym
z T-Mobile konta zyskujesz 20% więcej

Szczegóły

Więcej o doładowaniach z T-Mobile konta

Dowiedz się więcej

Jeśli jeszcze nie korzystasz z T-Mobile Usługi Bankowe:

Sprawdź szczegóły T-Mobile konta Otwórz T-Mobile konto online

Szczegóły w Warunkach Oferty Promocyjnej dostępnych na www.t-mobile.pl i www.t-mobilebankowe.pl. Warunki Ofert aktualne na dzień 5.06.2014 r. Oferta dotyczy T-Mobile
konta, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Alior Bank S.A. Usługi bankowe świadczy Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 699 412 610 PLN (opłacony w całości).

Warunki Oferty Promocyjnej "Bonus 50 zł dla Użytkowników Heyah na kartę będących klientami T-Mobile Usługi Bankowe"