29zł miesięcznie
nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci w Polsce i na stacjonarne
9zł
nielimitowane SMSy
do wszystkich sieci w Polsce
9zł
bezpieczny internet heyah
500MB
Szczegóły oferty
Zamknij
Okres umowy umowa na czas nieokreślony
Opłata aktywacyjna 1 zł w przypadku wyboru e-faktury
Koszt dostarczenia karty SIM 0 zł
Transmisja danych (każde wysłane i odebrane) 100 kB (poza promocyjnym pakietem) 0,02 zł
SMS do wszystkich krajowych
sieci komórkowych
0,09 zł
MMS do wszystkich sieci komórkowych lub na
adres e-mail (do 100 kB włącznie)
0,19 zł
Rozmowy w kraju bez limitu za 29 zł/miesięcznie
SMS-y w kraju bez limitu za 9 zł/miesięcznie
Bezpieczny Internet heyah
500 MB
500 MB za 9 zł, za każde kolejne rozpoczęte 500 MB + 9 zł
Okres wypowiedzenia umowy 1 miesiąc

dokumenty

Warunki Oferty Promocyjnej „heyah non stop” Regulamin składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Heyah.pl Regulamin korzystania z serwisu Samoobsługi Internetowej Heyah (taryfa abonamentowa) Regulamin usługi przeniesienia numeru przy zmianie dostawcy usług w ruchomej sieci T-Mobile Polska S.A. dla usług Heyah non stop Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Regulamin przesyłania faktury w formie elektronicznej Cennik taryf rodzinnych Cennik usług dla taryf rodzinnych